BRAINS

De afdeling ‘Research & Development’ van het Mestizo Arts Platform

Het Mestizo Arts Platform detecteert, onderzoekt en brengt knowhow over de nieuwe kunstenpraktijken in de stad samen. BRAINS is een plek waar ideeën opborrelen en enthousiasme bruist. Samen met ervaringsdeskundigen buigen we ons over de uitdagingen in de kunstensector en ver daarbuiten. Dit doen we met veel plezier en informeel. Geheime of onzichtbare agenda’s zijn verboden. En ook zichtbare agenda’s schuiven we aan de kant. BRAINS is een ode aan de spontaniteit van de gedachte. Het is een feest van de collectieve intelligentie: achter elke praktijk, elk project of traject, achter elke organisatie schuilen mensen met grijze massa in hun hoofd. Dat zijn de “brains”. Die geven de vorm en richting aan. Op BRAINS delen zij hun vakkennis en kunde.

BRAINS is een inspiratiepunt dat blijft nazinderen. De inhoudelijke en artistieke verslagen zorgen daarvoor. De vorm varieert, maar het is telkens een verzameling van sferen, indrukken, anekdotes en inzichten die de revue passeerden. Die verslagen geven duiding en vormen de handleiding bij de nieuwe stedelijke kunsten: ze vormen de legende van de grootse atlas die het Mestizo Arts Platform maakt. Zo geven we iedereen de kans om te proeven van het culturele kapitaal uit de gesprekken en discussies.

We verkondigen geen luidruchtige of schreeuwerige boodschappen, maar creëren een intiem hoekje – digitaal of op papier – waar tongen hun weg vinden naar oren, om op zachte fluistertoon de donkere regionen en onbenutte delen van de grijze massa te doen tintelen en oplichten.

Tijdens elke BRAINS wordt er op een alternatieve en artistieke manier verslag genomen. 

Vorige edities & nieuws

Mestizo Arts Platform