MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Işıl Biçakçi

#workinprogress / #WIPCOOP2022

It’s just a period. Temporary period. Don’t take it personal. Don’t protest. Keep it up. Perform. Produce. Provide. Procreate… Proceed.

NL// CAGE-FREE is een interactieve conceptuele voorstelling die start met observaties over het leven van een kip. Geïnspireerd door het leven van een kip, vindt Işıl Biçakçi een aantal opvallende overeenkomsten tussen de mensheid en haar gevederde vrienden. Zachtjes leidt de voorstelling ons in een reflectie over ons eigen gedrag in de samenleving. Langzaam wordt duidelijk dat de omgeving die we voor kippen hebben gecreëerd eigenlijk ook voor ons geldt. Net zoals kippen onze slaven zijn, gekooid en onder druk gezet om te presteren, zijn wij evengoed slaven van ons eigen systeem. Met de nodige humor legt Isil de vinger op de wonde. Elke 24 uur leggen we ons metaforische ei. Als we dit niet doen, als we niet produceren, presteren of voldoen … wijst de maatschappij ons af.

Işıl Biçakçi is geboren en getogen in Istanbul. Ze behaalde een diploma Computerwetenschappen en realiseerde zich dat coderen en programmeren niet het beroep was waar ze van droomde. Ze voltooide een acteeropleiding aan de Müjdat Gezen Theatre Academy en een opleiding Hedendaagse Dans aan de Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatory in Istanbul. Al tijdens haar opleiding bleken haar choreografieën helderheid te bevatten, een subtiele portie ironie en een fijn gevoel voor humor, wat herkenbaar blijft in haar latere choreografieën.

Işıl werkte als stagiaire bij Ann Van den Broek in België. Bij haar terugkeer in Turkije ging ze als danseres aan de slag bij het State Opera and Ballet Modern Dance Ensemble in Istanbul (MDTİst). Haar volgende choreografie “Hal/Status” werd toegevoegd aan het repertoire van MDTist. Na de pandemie, toen de podiumkunsten weer op gang kwamen, maakte ze in 2022 een nieuwe choreografie genaamd “Kıssa” voor MDTİst. Haar nieuwsgierigheid naar de fysieke en mentale grenzen van een mens maakt dat ze haar vaardigheden blijft ontwikkelen. Nadat ze Ziya Azazi assisteerde bij zijn whirling workshops “Dervish in Progress”, verzamelde Isil de vereiste vaardigheden en begon ze wereldwijd whirling te onderwijzen.
Toen ze naar België verhuisde, begon ze workshops hedendaagse dans en improvisatie te geven voor Wisper. Tot op heden zet ze haar carrière voort als freelance instructeur, performer en choreograaf.

Klik HIER om haar website te bekijken. OF lees A TALK WITH Işıl Biçakçi, klik HIER – Check de kalender voor PLAYS Cage Free: klik HIER
English see below

EN//

It’s just a period. Temporary period. Don’t take it personal. Don’t protest. Keep it up. Perform. Produce. Provide. Procreate… Proceed.

CAGE-FREE is an interactive conceptual performance that starts with observations about the life of a chicken. Inspired by the life of a chicken, Isil Biçakçi finds some striking similarities between humanity and her feathered friends. Gently, the performance leads us into a reflection on our own behaviour in society. Slowly it becomes clear that the environment we have created for chickens actually applies to us too. Just as chickens are our slaves, caged and pressurised to perform, we are equally slaves to our own system. With appropriate humour, Isil puts her finger on the wound. Every 24 hours, we lay our metaphorical egg. If we don’t do this, if we don’t produce, perform or comply … society rejects us.

Işıl Biçakçi was born and raised in Istanbul. She obtained a degree in Computer Science and realised that coding and programming was not the profession she dreamed of. She obtained an acting degree at Müjdat Gezen Theatre Academy and a degree in Contemporary Dance at Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatory in Istanbul. Even during her training, her choreographies proved to contain clarity, a subtle dose of irony and a fine sense of humour, which remains recognisable in her later choreographies.

Işıl worked as an intern with Ann Van den Broek in Belgium. Upon her return to Turkey, she joined the State Opera and Ballet Modern Dance Ensemble in Istanbul (MDTİst) as a dancer. Her next choreography “Hal/Status” was added to MDTist’s repertoire. After the pandemic, when the performing arts resumed, she created a new choreography called “Kıssa” for MDTİst in 2022. Her curiosity about a person’s physical and mental limits makes her continue to develop her skills. After assisting Ziya Azazi in his whirling workshops “Dervish in Progress”, Isil gathered the required skills and started teaching whirling worldwide.
When she moved to Belgium, she started teaching contemporary dance and improvisation workshops for Wisper. Today, she continues her career as a freelance instructor, performer and choreographer.

Click HERE to visit Işıl Biçakçi’s website

Mestizo Arts Platform