MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Carla Parcianello

#workinprogress / #WIPCOOP2023

Constant schommelend tussen een sociaal geaccepteerd zelfbeeld en een karikatuur neemt Carla Parcianello je mee op een reis. Van acceptatie naar transformatie tot het ultieme wezen: de Capricious.

NL// CAPRICCIOSA De term Capricciosa (nl: wispelturig) betekent: onvoorspelbaar, onstabiel, impulsief en wordt in de westerse samenleving meestal negatief toegeschreven aan kleine meisjes. In dit soloproject, geïnspireerd door Carla’s momentane tekeningen, wordt een grotesk vrouwelijk portret afgebeeld, waarin ze haar eigen persoonlijkheidsfouten uitdiept en herdefinieert wat het betekent om een ‘braaf meisje’ te zijn. Via langwerpige vormfiguren manipuleert ze haar fysieke gestalte en vecht ze tegen agressieve stormen van vogels (metaforisch de grillen).

Carla Parcianello is een professionele danseres uit Italië, nu gevestigd in België (Leuven). Ze heeft een urban dansachtergrond en omarmt performatieve stijlen zoals Waacking en op voetenwerk gebaseerde stijlen zoals UK Jazz Fusion en House Dance. Ze is actief in de ”urban dance battle” gemeenschap en verdiepte zich in de grondbeginselen van hedendaagse dans (Gaga, Flying Low en Butoh).

Sinds 2020 richt haar bewegingsonderzoek zich op de definiëring van een persoonlijk dansvocabulaire door haar urban dans invloeden te versmelten met hedendaagse danstalen. Ze verkent het idee van spontaniteit en hoe dit te bereiken in haar beweging. Haar passie voor tekenen en schilderen integreert ze als methodologie in haar danspraktijk. Een serie geïmproviseerde voorstellingen genaamd Crude Studies en de solovoorstelling Capricciosa zijn haar eerste eigen choreografische projecten.

Choreografie en uitvoering door Carla Parcianello – Geluid door Oskar Salah – Partners: Mestizo Arts Platform, Ballet Du Nord CCN & Vous! Met dank aan Fabuleus.

Klik HIER om Carla Parcianello’s website te bekijken – Op YouTube, vind je haar werk HIER – Om haar te volgen op Instagram, klik HIER

 

EN//

Constantly fluctuating between a socially accepted self-image and a caricature, Carla Parcianello takes you on a journey. From acceptance to transformation to the ultimate being: the Capricious.

CAPRICCIOSA The term Capricciosa (eng: capricious) means: unpredictable, unstable, impulsive and is usually negatively attributed to little girls in Western society. This solo project, inspired by Carla’s instantaneous drawings, depicts a grotesque feminine portrait, in which she explores her own personality flaws and redefines what it means to be a ‘good girl’. Through oblong shaped figures, she manipulates her physical forms and fights aggressive storms of birds (metaphorically the caprices).

Carla Parcianello is a professional dancer from Italy, now based in Belgium (Leuven). She has an urban dance background and embraces performative styles such as Waacking and footwork-based styles such as UK Jazz Fusion and House Dance. She is active in the ”urban dance battle” community and studied rudiments of contemporary dance (Gaga, Flying Low and Butoh).

Since 2020, her movement research has focused on defining a personal dance vocabulary by fusing her urban dance influences with contemporary dance languages. She explores the idea of spontaneity and how to achieve it in her movement. She integrates her passion for drawing and painting into her dance practice as a methodology. A series of improvised performances called Crude Studies and the solo performance Capricciosa are her first choreographic projects.

Choreography and performance by Carla Parcianello / Sound by Oskar Salah / Partners: Mestizo Arts Platform, Ballet Du Nord CCN & Vous! / With thanks to Fabuleus.

Click HERE to visit Carla Parcianello’s website – Find her on YouTube, click HERE – Follow her on Instagram, click HERE

Mestizo Arts Platform