MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Timur Magomedgadzhiev & Tamayo Okano

#workinprogress / #WIPCOOP2022

Voor PARLE MOI DE TOI (werktitel) bundelen Timur Magomedgadzhiev en Tamayo Okano de krachten.
Vanuit hun verschillende achtergronden willen zij samen creëren en ontdekken welke gemeenschappelijke inspiratiebronnen ze delen, op zoek naar een manier om hun fictie te vertalen. Ze experimenteren met geluid en het lichaam als methodiek om hun reactie op de echo van de werkelijkheid uit te drukken. Timur en Tamayo onderzoeken herinneringen en het verleden door geluid, ruimte en het lichaam te exploreren.

Timur Magomedgadzhiev is een performer. Zijn belangrijkste praktijk is lichaamsexpressie en stem, theater en cinema.

Tamayo Okano studeerde aan P.A.R.T.S. in Brussel en werkte daarna als professioneel danser/acteur in verschillende gezelschappen zoals Les Ballets C. De la B., NTGent. De laatste jaren werkte ze via kunstZ en daarnaast werkte ze mee aan een internationaal kinder- en jeugdfestival in Japan.

EN//

For PARLE MOI DE TOI (working title)Timur Magomedgadzhiev and Tamayo Okano join forces.
Starting from their different backgrounds, they want to create together and discover what common sources of inspiration they share, looking for a way to translate their fiction. They experiment with image, sound and the body as a method of expressing their response to the echo of reality. Timur and Tamayo research memories and the past by exploring sounds, space and the body.

Timur Magomedgadzhiev is a performer. His main practice is body expression and voice, theatre and cinema.

Tamayo Okano studied at P.A.R.T.S. in Brussels and then worked as a professional dancer/actor in various companies such as Les Ballets C. De la B., NTGent. In recent years, she worked through kunstZ and also participated in an international children and youth festival in Japan.

Mestizo Arts Platform