MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Alex Deijmann

#workinprogress / #WIPCOOP2022

Ik ben er van overtuigd dat er zijn meer kanten aan een man zijn dan alleen de stereotype “mannelijkheid”, en deze kwestie is een heel onderwerp op zich, losgekoppeld van de seksualiteit en Identiteit. Een man is meer dan wat hij wordt geacht te zijn: mannen kunnen hard en zacht zijn, roze en blauw, rond en stekelig, koud en warm, emotioneel en beheerst.

In THE SMACKUP speelt Alex Deijmann met het idee van mannelijkheid. Hij maakt er een uiteenzetting van om het vervolgens te ondermijnen, breken en de ruimte te verkennen tussen onmannelijk en mannelijk gedrag zoals wij dat waarnemen. Er is een heel spectrum aan mannelijkheid.

Showworstelen lijkt elke seconde testosteron te spuiten, het bewijzen van mannelijkheid is er continu en alomtegenwoordig, verplicht en aangemoedigd door iedereen eromheen. Een viering van geweld, maar in feite is het slechts een show, acteurs raken zelden gewond. Voor Alex is dit showworstelen een metafoor voor zijn kijk op mannelijkheid: het is een show die kan escaleren met concrete gevolgen.

Toxic masculinity beïnvloedt zowel mannen als vrouwen op verschillende manieren. Van jongens wordt verwacht dat zij zich conformeren. Van jongs af aan ervaren ze een maatschappelijke druk om zich te “vermannen” en “ballen te kweken”. Vooral het feit dat je “ballen moet kweken” is bijzonder vijandig, omdat het je bestaan als een bepaalde persoon of geslacht op het spel zet ten aanzien van het sociale oordeel over je gedrag, houding of manieren. Het is keer op keer gebleken dat juist deze “boys will be boys”-manieren destructief zijn, zowel lichamelijk als emotioneel, voor mannen, vrouwen en zelfs het milieu. Het trauma van sociale stigmatisering als gevolg van toxische mannelijkheid blijkt ook te leiden tot hogere zelfmoordcijfers onder mannen en problemen die zij hebben met het uiten van hun emoties. Daarnaast is het ook deze machocultuur die geweld en mishandeling aanmoedigt en rechtvaardigt als een essentieel onderdeel van  mannelijkheid. Tenslotte wordt deze maatstaf van mannelijkheid opgelegd aan iedereen die zich als een gelijke wenst te richten tot “de man”, ongeacht het gender.

Alex Deijmann is een Danser, Choreograaf, Improvisator, Activist en Sociaal Wetenschapper in opleiding.

Ik wil dans opnieuw verbinden met onze meest gekoesterde emoties, terwijl ik de lichamen die we hebben gecreëerd uitbreid.

Voor Alex voelde het studeren van alleen hedendaagse dans onvolledig. Hij leerde verschillende hiphop stijlen, martial arts en improvisatie om een nieuwe esthetiek te proeven en zijn creativiteit te ontwikkelen. Alex begon met een missie: een choreograaf worden die een zinvolle bijdrage levert aan het veld van dans en performance en aan de maatschappij. Alex wil dans maken die origineel en onconventioneel is: choreografie die nieuw is in plaats van voort te bouwen op een huidige of eerdere trend. Iets tijdloos en tegelijkertijd bijtijds.
Hij is op zoek naar dans die mensen beweegt, op alle mogelijke manieren. Alex wil ons naar binnen laten kijken en laten reflecteren. Zo probeert hij harmonie te creëren tussen wat zich van binnen en van buiten afspeelt, tussen het hart en het lichaam.

EN//

Mestizo Arts Platform