MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Ivan Emanuel Rodrigues Farinha

#workinprogress / #WIPCOOP2022

Het leven bestaat uit obstakels die we proberen te overwinnen.

Trans Terminos of ‘over de grenzen’. Trans Terminos is een danstheatervoorstelling over een man die zijn doel wil bereiken, ongeacht hoe moeilijk dat is. Opgeven is geen optie. Hij werkt hard om een wezen te creëren dat zijn werk voor hem kan doen én beter. Daarvoor moet hij het volledig programmeren. Dit proces verloopt niet zonder slag of stoot, met veel ups & downs, maar uiteindelijk behaalt hij zijn doel.

Ivan Emanuel Rodrigues Farinha verhuisde in 2007 van Portugal naar België. Sinds 2010 legt hij zich toe op dansen en proefde daarbij van verschillende dansstijlen maar richt zich vooral op Popping. Hij geeft workshops in binnen- en buitenland, won meerdere danscompetities en was te zien in producties zoals: Rhythm Naturals, Red Ridin’ Hood, Paralelo, Plemons, etc.

Trans Terminos, is zijn eerste eigen dansvoorstelling. Een eerste etappe van het werk presenteerde Ivan samen met Carlos Ferreira Dias tijdens Dara Invites (Arenberg) en Vurige Liefdes (februari 2022, Spoor Oost). In Arenberg presenteert hij de Work In Progress samen met Denzel Bruckenburg.

Concept: Ivan Emanuel Rodrigues Farinha – Spel: Ivan Rodrigues Farinha  & Denzel Bruckenburg – coach: Ramos Sama. Met de steun van Fameus, Mestizo Arts Platform/WIPCOOP

EN//

Life consists of obstacles that we try to overcome.

Trans Terminos or ”across the borders”. Trans Terminos is a dance theatre performance about a man who wants to reach his goal, no matter how difficult it is. Giving up is not an option. He works hard to create a being that can do his job for him and even better. To do this, he must program it completely. This process is not without its struggles, with many ups and downs, but in the end he achieves his goal.

Ivan Emanuel Rodrigues Farinha moved from Portugal to Belgium in 2007. Since 2010, he has dedicated himself to dance, savouring various dance styles but focusing mainly on Popping. He gives workshops here and abroad, won several dance competitions and appeared in productions such as: Rhythm Naturals, Red Ridin’ Hood, Paralelo, Pl3mons, etc.

Trans Terminos, is his own first dance performance. Together with Carlos Ferreira Dias they presented a first stage of the work at Dara Invites (Arenberg) and Vurige Liefdes (February 2022, Spoor Oost). During WIPCOOP he will present the Work In Progress together with Denzel Bruckenburg.

Concept: Ivan Emanuel Rodrigues Farinha & Denzel Bruckenburg – Coach: Ramos Sama. With the support of Fameus, Mestizo Arts Platform/WIPCOOP
Mestizo Arts Platform