MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Tamayo Okano

#workinprogress / #WIPCOOP2023

Tamayo Okano began her journey by listening to women who are often burdened with caregiving responsibilities. She drew inspiration from her own experiences, as well as those of her mother and grandmother. These voices, which have been present across different generations and cultures, are often overlooked. Tamayo want to reclaim her sense of self, which had been buried under social roles that prevented her from seeing and feeling for herself. She asked herself, “What does it mean to take care of myself? How can we hold our own?”

Through writing Care (Past/Present/Future), Tamayo explored the complex mother-daughter relationship, which resonates with both personal and universal themes. This creative process allowed her to reconcile different voices and experiences within herself. As Kae Tempest put it, “in the particular is contained the universal.” Tamayo learned to pay closer attention to her own experiences, allowing her to connect with others on a deeper level.

Tamayo Okano was born in Tokyo, Japan in 1974 and studied classical ballet with her parents. She moved to Belgium in 1995 and studied at p.a.r.t.s. She has worked as a dancer and performer with various companies, including les ballets c. de la b. and ZT hollandia/ NTGent. Tamayo participated in several projects at kunstz and worked for several years as an international contact and programmer for an international theater festival for children and young audiences in Japan.

Tamayo’s work on care began during a three-week residency as part of the shared research, shared practices collaboration between Mestizo Arts Platform, Rataplan, detheatermaker, C O R S O, and Monty in 2023.

“James Joyce told me once: ‘In the particular is contained the universal.’ I appreciated the advice. It taught me that the closer attention I pay to my ‘particular’, the better chance I have of reaching you in yours.” – On Connection by Kae Tempest. –

Concept & Performance: Tamayo Okano – Outside Eyes:Tijen Lawton, Lotte Heijtenis and Goele van Dijck – Coach: Mike Van Alfen.  With the support of Mestizo Arts Platform / WIPCOOP, Rataplan.

NL//

Tamayo Okano legde haar oor te luister bij vrouwen die vaak belast zijn met zorgtaken. Haar eigen ervaringen, maar ook door die van haar moeder en grootmoeder, inspireerden haar. Deze stemmen, die in alle generaties en culturen aanwezig zijn, worden vaak over het hoofd gezien. Tamayo wil  haar zelfgevoel herwinnen. Dat lag begraven onder sociale rollen die haar ervan weerhielden zichzelf te zien en te voelen. ‘Wat betekent het om voor mezelf te zorgen? Hoe kunnen we ons mannetje staan?’

Door te schrijven onderzocht Tamayo voor Care (Past/Present/Future) de complexe moeder-dochterrelatie, die resoneert met zowel persoonlijke als universele thema’s. Door dit creatieve proces kon ze verschillende stemmen en ervaringen in zichzelf met elkaar verzoenen. Zoals Kae Tempest het uitdrukte: ‘in het bijzondere ligt het universele besloten.’ Tamayo leerde meer aandacht te besteden aan haar eigen ervaringen, waardoor ze op een dieper niveau verbinding kon maken met anderen.

Tamayo Okano werd geboren in Tokio, Japan in 1974 en studeerde klassiek ballet. Ze verhuisde in 1995 naar België en studeerde aan p.a.r.t.s. Ze werkte als danseres en performer bij verschillende gezelschappen, waaronder les ballets c. de la b. en ZT Hollandia / NTGent. Tamayo nam deel aan verschillende projecten bij kunstz en werkte enkele jaren als internationaal contactpersoon en programmeur voor een internationaal theaterfestival voor kinderen en jong publiek in Japan.

Tamayo’s werk op het gebied van zorg begon tijdens een residentie van drie weken als onderdeel van de Shared research, Shared practices residentiesamenwerking tussen Mestizo Arts Platform, Rataplan, detheatermaker, C O R S O en Monty in 2023.

“James Joyce zei ooit tegen mij: ‘In het bijzondere ligt het universele besloten.’ Ik waardeerde het advies. Het heeft mij geleerd dat hoe meer aandacht ik besteed aan mijn ‘specifieke’, hoe groter de kans is dat ik jou in de jouwe kan bereiken.” – Over Connection van Kae Tempest. –

Concept & Performance: Tamayo Okano – Outside Eyes:Tijen Lawton, Lotte Heijtenis and Goele van Dijck – Coach: Mike Van Alfen – With the support of Mestizo Arts Platform / WIPCOOP, Rataplan.

 

Mestizo Arts Platform