MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Sefora Sam

#workinprogress / #WIPCOOP2023

(out)Growing Pains is a poetic and musical piece on the residual energy that lingers in your body after experiencing trauma. An energy that sometimes surfaces and other times remains dormant. Once aware, what do you do with it and what meaning does it hold? How do you learn to navigate something that occasionally, without any discernible pattern, gnaws at you? Is it a matter of overcoming it or rather of mastering it? (out)growing pains is about gaining consciousness of this energy and at the same time the realisation that healing has no endpoint but is a continuous journey.

Sefora Sam, also known as “Sesa” is a spoken word poet, author, and performer based in Antwerp, Belgium. Sesa draws inspiration from life’s little and big moments. She is renowned for her sincere, vulnerable, and brutally honest introspection through poetry, and her superpower is transforming heartbreak, insecurity, and childhood trauma into love, growth, and acceptance of self.

Sesa is the author of several literary works, including the poetry collections “The Thrill of Victory” (2016), “The Break Free” (2020), and the workbook “Rose Quartz” (2019). She has graced many stages, accompanied by talented musicians, including het bos, De Roma, Arenberg, Bourlaschouwburg, De Singel, Viernulvier, C O R S O, Théâtre National, Decoratelier, etc. Aside from performing, Sesa offers spoken word workshops in various schools and organizations, such as Trill, Boeh, Fameus, and the Antwerp Conservatory. In 2022, Sesa founded “Break Free Babes”, a community for women that provides a platform for collective healing through the practice and witnessing of art. By sharing her poetry and the creation of a healing space, Sesa aims to establish a community that feels less isolated and grows together.

Click HERE to follow Sesa on Instagram

Concept & Performance: Sefora “Sesa” Sam // Musical Direction & Musical Composition: Alex H. Smith // Vocal Composition & Vocals: Abigaille Vungu // Vocal Coaching: Julie Daems // Outside Eyes: Sophie De Vries // Styling: Lotus // Artistic Advice: Anaku // Sound Mixing & Mastering: Alex H. Smith // With Support Of Mestizo Arts Platform/Wipcoop, Rataplan & De Studio.

NL//

(out)Growing Pains is een poëtisch en muzikaal stuk over de overgebleven energie die in je lichaam blijft hangen na het doormaken van een trauma. Een energie die soms aan de oppervlakte komt en op andere momenten latent aanwezig is. Als je je er eenmaal bewust van bent, wat doe je er dan mee en welke betekenis heeft het? Hoe leer je omgaan met iets dat af en toe, zonder waarneembaar patroon, aan je knaagt? Is het een kwestie van overwinnen of eerder van beheersen? (out)Growing Pains gaat over het bewust worden van deze energie en tegelijkertijd het besef dat heling geen eindpunt heeft maar een voortdurende reis is.

Sefora Sam, ook bekend als “Sesa”, is een spoken word-dichter, auteur en performer, uit Antwerpen. Sesa haalt inspiratie uit de kleine en grote momenten in het leven. Ze staat bekend om haar oprechte, kwetsbare en brutaal eerlijke introspectie door middel van poëzie. Haar superkracht transformeert liefdesverdriet, onzekerheid en kindertrauma in liefde, groei en zelfacceptatie.

Sesa is de auteur van verschillende literaire werken, waaronder de poëziebundels “The Thrill of Victory” (2016), “The Break Free” (2020) en het werkboek “Rose Quartz” (2019). Ze sierde vele podia, begeleid door getalenteerde muzikanten, waaronder het bos, De Roma, Arenberg, Bourlaschouwburg, De Singel, Viernulvier, C O R S O, Théâtre National, Decoratelier, etc. Naast optredens geeft Sesa spoken word workshops in verschillende scholen en organisaties, zoals Trill, Boeh, Fameus en het Antwerpse Conservatorium. In 2022 richtte Sesa “Break Free Babes” op, een gemeenschap voor vrouwen die een platform biedt voor collectieve genezing door het beoefenen en beleven van kunst. Door haar poëzie te delen en een helende ruimte te creëren, wil Sesa een gemeenschap tot stand brengen die zich minder geïsoleerd voelt en samen groeit.

Klik HIER om Sesa te volgen op Instagram.

Concept & Performance: Sefora “Sesa” Sam // Musical Direction & Musical Composition: Alex H. Smith // Vocal Composition & Vocals: Abigaille Vungu // Vocal Coaching: Julie Daems // Outside Eyes: Sophie De Vries // Styling: Lotus // Artistic Advice: Anaku // Sound Mixing & Mastering: Alex H. Smith // With Support Of Mestizo Arts Platform/Wipcoop, Rataplan & De Studio.
Mestizo Arts Platform