MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Rodrigo Batista & Mariana Senne

#workinprogress / #WIPCOOP2023

In our illusory world of neoliberal “freedom”, we are all held captive to some extent. But who or what is causing this?

EN// Our society is held hostage to ideologies, identities, technologies, political systems, predatory relationships, competition, the legacy of colonialism, capital, and structural inequalities. We are caught between the everyday absurdity of globalized macro-politics and the ambiguous, abstract – and often elitist – desire for solutions in the micro-political realm.

Rodrigo Batista dives into these contemporary issues and challenges, aiming to incorporate them into a mixtape: an emotionally layered compilation of different scenes, tracks, and topics.

“KIDNAPPED” is a form of variety theatre: a unique mix of theatre, video, music, propaganda, and tragedy, revealing fragments of political reality and the resulting realism. The audience is encouraged to ‘wake up’ from both secularised and contemporary hypnosis by the sense of urgency evoked by the performance.

How can we create a pedagogic and collective movement through theatre that rescues us from the colonial-capitalist subconscious?

Concept: Rodrigo Batista – Performers: Mariana Senne & Rodrigo Batista – Outside eye: Joachim Robbrecht – Residencies: Studio Alta, wp Zimmer, workspacebrussels, Met de steun van Mestizo Arts Platform/WIPCOOP. Check Rodrigo’s website, click HERE.

NL// In onze denkbeeldige wereld van neoliberale “vrijheid” worden we allemaal tot op zekere hoogte gevangen gehouden. Maar wie of wat veroorzaakt dit?

Onze samenleving wordt gegijzeld door ideologieën, identiteiten, technologieën, politieke systemen, roofzuchtige relaties, concurrentie, de erfenis van het kolonialisme, kapitaal en structurele ongelijkheden. We zitten gevangen tussen de alledaagse absurditeit van geglobaliseerde macropolitiek en het dubbelzinnige, abstracte – en vaak elitaire – verlangen naar oplossingen in het micropolitieke domein.

Rodrigo Batista duikt in deze hedendaagse kwesties en uitdagingen, met als doel ze te verwerken in een mixtape: een emotioneel gelaagde compilatie van verschillende scènes, tracks en onderwerpen.

“KIDNAPPED” is een vorm van variététheater: een unieke mix van theater, video, muziek, propaganda en tragedie, die fragmenten van de politieke realiteit en het daaruit voortvloeiende realisme onthult. Door het gevoel van urgentie dat de voorstelling oproept, wordt het publiek aangemoedigd om ‘wakker te worden’ uit de geseculariseerde en hedendaagse hypnose.

Hoe kunnen we door middel van theater een pedagogische en collectieve beweging creëren die ons redt uit het koloniaal-kapitalistische onderbewustzijn?

Rodrigo Batista is een Braziliaanse theaterregisseur, acteur en docent die woont en werkt in Nederland en België. Hij heeft twee mastergraden, een in Theaterregie aan de Universiteit van São Paulo (2015) en een aan DAS Theater Amsterdam (2019), en een bachelorgraad als Theaterregisseur aan de Universiteit van São Paulo (2009).

Sinds 2007 doet Rodrigo theateronderzoek in combinatie met filosofie, politiek, film en dans. Hij won verschillende prijzen en fondsen in Brazilië en werd ondersteund door instellingen in Nederland en België. De laatste tijd werkte hij als gastdocent voor het Departement Drama van het Antwerpse Conservatorium en aan het KASK. Rodrigo presenteerde werk in Brazilië, Colombia, Mexico, Duitsland, Nederland, België, Italië, Tsjechië en Bulgarije.

Centraal in zijn werk staat het belang van het opvoeren van politieke statements, directe en expliciete boodschappen gericht aan de huidige wereldpolitiek, met andere woorden, Rodrigo heeft zijn praktijk gewijd aan het proberen te lezen van het “hier” en “nu”, en dit te vertalen naar theater.

Mariana Senne, geboren in São Paulo, Brazilië, is een theatermaakster en performer uit Berlijn. In haar huidige werk onderzoekt ze interculturele theaterpraktijken en ontwikkelt ze nieuwe vormen van enscenering, met een focus op feministische onderwerpen.

Als performer werkt ze samen met collectieven en regisseurs, vooral uit de onafhankelijke scene, waaronder Claudia Bosse/Theater Combinat, Joachim Robbrecht & De Warme Winkel Groupe, Karin Beier…  Ze studeerde af aan de masteropleiding “Das Theatre” aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam, waar ze in juni 2021 haar laatste project “I love you but I need to kill you now” ontwikkelde.In 2022 werd ze beloond door het Recherche Stipendium (Fonds Darstellende Künste #takeheart) en kon ze haar punk&carnival esthetiek verder ontwikkelen. Ze werkt graag met verbanden tussen persoonlijke ervaringen en grotere sociaal-politieke structuren, waarbij ze het lichaam als eerste motor gebruikt.

Sinds 2022 werkt ze samen met regisseur Rodrigo Batista waar ze samen een manier van creëren hebben kunnen doen herleven, vergelijkbaar met de manier van collectief theater maken in São Paulo.

Concept: Rodrigo Batista – Performers: Mariana Senne & Rodrigo Batista – Outside eye: Joachim Robbrecht – Residencies: Studio Alta, wp Zimmer, workspacebrussels, Met de steun van Mestizo Arts Platform/WIPCOOP.
Mestizo Arts Platform