MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Nina Plantefève-Castryck

#workinprogress #dans / #WIPCOOP2021

NL// Being human, isn’t that enough?

(B & E) (Being & Enough) ———> BE?deze vraag vindt zijn weg tussen BESTAANDE VRAGEN. Dit werk is ontstaan uit de vraag: hoe kunnen we een HUMAN RACE bereiken zonder zijn onderverdelingen?

Hoe relevant is diversiteit? Is diversiteit niet de reden waarom we segregeren, de behoefte voelen om superieur te zijn aan een ander? Maar wat als we allemaal silhouetten waren? Geen raciale noch andere uiterlijke verschillen, alleen een kleurrijke wereld bevolkt met onze eigen schaduwen.
De schaduwen van mensen die lopen, duiden alleen maar op het feit dat ze menselijk waren.

Nina presenteert tijdens deze Work In Progress het concept dat ze met meerdere dansers wil uitwerken.

Nina Plantefève-Castryck studeerde aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen en danste met professionele hedendaagse dansgezelschappen zoals; Tanzcompanie Giessen, Tanzcompagnie Landesbuhnen Sachsen, Conny Janssen,  Korzo Theater Den haag, Ryan Djojokarso, Zuhause Groningen en Irene Kalbusch. De laatste jaren richt ze zich meer op eigen choreografieën (vaak in collaboratie met danser Alex AKuete – cfr. Essence Of Life, Connect With Your Demons) en creëerde ze Rond.

Isn’t Being Human Enough – Work In Progress 09.11.2021 Arenberg, voor info klik HIER.

 

EN// Isn’t Being Human Enough?

(B & E) (Being & Enough) ———> BE? this question resonates among EXISTING QUESTIONS. This work arose from the question: how can we achieve a HUMAN RACE without its subdivisions?

How relevant is diversity? Isn’t diversity the reason for segregation, the reason why we believe we must be superior to another? But what if we were all silhouettes? No racial or other outward differences, just a colourful world populated with our own shadows.
The shadows of people walking only hint at the fact that they were human.

During this Work In Progress, Nina presents the concept she wants to develop with several dancers.

Nina Plantefève-Castryck studied at the Royal Ballet School of Antwerp and danced with professional contemporary dance companies such as; Tanzcompanie Giessen, Tanzcompagnie Landesbuhnen Sachsen, Conny Janssen, Korzo Theater Den haag, Ryan Djojokarso, Zuhause Groningen and Irene Kalbusch. In recent years she has been focusing more on her own choreographies (often in collaboration with dancer Alex AKuete – e.g. Essence Of Life, Connect With Your Demons) and made dance performances with kids aged 8 to 12, including Rond.

Isn’t Being Human Enough?  – Work In Progress 09.11.2021 Arenberg, click HERE.

Mestizo Arts Platform