MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Cajá Manga Collectief

#theater #inbetween #cinematography #workinprogress / #WIPCOOP2020

 A world two hundred years in the future. Two sisters try find a solution for their existence in a polluted world.

In Between

“Wat maakt dat mensen, ook al leven ze in vrij goede omstandigheden, toch nog verloren lopen in het leven? Is er een manier waarop ze met elkaar in verbinding kunnen komen en waarvoor leven ze? En vooral: wat helpt ons naar het leven met meer lichtheid te kijken van zodra we geconfronteerd worden met duisternis?” In Between is een voorstelling over het aards paradijs met een cinematografische touch te geven. Ook al leven we in een vrij luxueuze wereld toch gaat het vaak mis. Zo leven er nog steeds veel mensen in armoede, is er veel dakloosheid, sociale uitsluiting van minderheidsgroepen en nemen de mentale problemen toe. De ontmoeting tussen deze twee disciplines (cinema en theater) wil Cajá Manga collectief op een zo creatieve en interessante manier weergeven. Met dit project hopen ze uiteindelijk tot een resultaat te komen dat mensen samenbrengt en raakt.

Spel: Charlotte Verdick, Jilly Lukkesen / Regie: Lorena Pires / Technische regie: Bernard Peeters / Film voor de WIP: Aron Quadu / Kostuum & scenografie: Caja Manga Collective / Met de steun van WIPCOOP/Mestizo Arts Platform