MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Cie. Barhal

Cie. Barhal – ENTER THE BCU

NL// Vier klasgenoten hun schelmenstreken ontsporen steeds verder en verder. “Enter the BCU” is een dansvoorstelling van Compagnie Barhal waarin ze terugkeren naar hun kindertijd en ze de nostalgie van ouderen prikkelen terwijl ze de jongere garde amuseren.

Compagnie Barhal bestaat uit 4 dansers die de afgelopen jaren elks aan hun eigen parcours als maker timmerden. Voor “Enter The BCU” bundelen ze deze ervaring in een co-creatie.

Oumar Diallo begon in 2012 met freestyle en ontwikkelde zich verder via workshops en battles. In 2017 won hij een residentie in Zinnema voor zijn eerste creatie en in 2019 passeerde hij op WIPCOOP met zijn choreografie “KIFESH”. Deze poëtische dansvoorstelling ging in première tijdens Bâtard-Festival.

Tomas Ntamashimikiro is een danser / choreograaf / beatmaker en filmmaker. In 2013 won hij de Vlaamse finale van De Kunstbende. Sindsdien spitste hij zich toe op freestyle en trainde in Antwerpen en Brussel. Dankzij verschillende programma’s zoals 1000 Pieces Puzzle, DIY Summer School en de Tremplin Hiphop, evolueerde hij van freestyler tot choreograaf. Momenteel is hij lid van de WantedGroove-crew, dansleraar bij Let’s Go Urban en maker van urban dansstukken zoals “BULLY”.

Walid Boho is een polyvalent danser  thuis in hiphop, house, popping en locking. Hij trainde bij Brahim Rachiki, via Tremplin hip hop en nam deel aan Hip Hop Games 2019. Als lid van het JFB-collectief is hij ook actief in de freestyle-community. Bij Zinnema realiseerde hij een eerste eigen stuk “L’ATTENTE”.

Danys Vanderhaeghen is een autodidactische danser gespecialiseerd in Popping and Locking sinds 2010. Danys is vooral actief in de wereld van battles en was o.a. vice-wereldkampioen Locking at the World Battles in Arizona. “TODAY, ALL GOOD” is zijn eerste choreografie.

FR// La pièce met en scène quatre camarades qui font les 400 coups de maniere de plus en plus decalléé. “Enter the BCU” est un spectacle de danse de la Compagnie Barhal dans lequel ils reviennent à leur enfance en titillant la nostalgie des plus grands et l’amusement des plus jeunes. La Compagnie Barhal est composée de 4 danseurs qui, ces dernières années, ont chacun suivi leur propre parcours de créateur. Pour “Enter The BCU”  ils regroupent cette expérience dans une co-création.

Oumar Diallo a commencé le freestyle en 2012 et s’est développé à travers des ateliers et des battles. En 2017, il remporte une résidence à Zinnema pour sa première création et en 2019 il presente sa sa chorégraphie «KIFESH» à WIPCOOP. Cette performance de danse poétique est rentree en première lors du Festival Bâtard.

Tomas Ntamashimikiro est danseur / chorégraphe / beatmaker et cinéaste. En 2013, il a remporté la finale flamande de De Kunstbende. Depuis, il s’est concentré sur le freestyle et s’est entraîné à Anvers et à Bruxelles. Grâce à divers programmes tels que 1000 Pieces Puzzle, DIY Summer School et le Tremplin Hiphop, il est passé de freestyler à chorégraphe. Il est actuellement membre de l’équipe WantedGroove, professeur de danse à Let’s Go Urban et créateur de pièces de danse urbaine comme «BULLY».

Walid Boho est un danseur polyvalent il maîtrise les styles hip hop, house, popping et locking. Il s’est entraîné avec Brahim Rachiki, à travers le hip hop Tremplin et il a participé aux Hip Hop Games 2019. En tant que membre du collectif JFB, il est également actif dans la communauté freestyle. Au Zinnema, il a réalisé sa première pièce “L’ATTENTE”.

Danys Vanderhaeghen est un danseur autodidacte spécialisé dans le popping et locking depuis 2010. Danys est principalement actif dans le monde des batailles et a été, entre autres, vice-champion du monde du locking aux batailles mondiales en Arizona. “TODAY, ALL GOOD” est sa première chorégraphie.

 

EN // Four classmates are derailing further and further. “Enter the BCU” is a dance performance by Compagnie Barhal in which they return to their childhood and stimulate the nostalgia of the elderly while entertaining the younger generation.
Compagnie Barhal consists of 4 dancers who – in recent years – have each worked on their own course as a maker. For “Enter The BCU” they bundle this experience into a co-creation.


Oumar Diallo started freestyle in 2012 and further developed through workshops and battles. In 2017 he won a residence in Zinnema for his first creation and in 2019 he was part of WIPCOOP with his choreography “KIFESH”. This poetic dance performance premiered during Bâtard Festival.
Tomas Ntamashimikiro is a dancer / choreographer / beatmaker and filmmaker. In 2013 he won the Flemish final of De Kunstbende. Since then he has focused on freestyle and trained in Antwerp and Brussels. Thanks to various programs such as 1000 Pieces Puzzle, DIY Summer School and the Tremplin Hiphop, he evolved from a freestyler to a choreographer. He is currently a member of the WantedGroove crew, a dance teacher at Let’s Go Urban and creator of urban dance pieces such as “BULLY”.
Walid Boho is a versatile dancer at home in hip hop, house, popping and locking. He trained with Brahim Rachiki, through Tremplin hip hop and participated in Hip Hop Games 2019. As a member of the JFB collective, he is also active in the freestyle community. At Zinnema he realized his first own piece “L’ATTENTE”.Danys Vanderhaeghen is a self-taught dancer specialized in Popping and Locking since 2010. Danys is mainly active in the world of battles and was, among other things, vice world champion Locking at the World Battles in Arizona. “TODAY, ALL GOOD” is his first choreography.

Credits: Oumar Diallo, Tomas Ntamashimikiro, Walid Boho en Danys Vanderhaeghen / dans en co-creatie – Met de steun van Lezarts Urbains.