MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

ROXANE HARDY

#workinprogress #dance / #WIPCOOP2021

NL // R’ÊTRE Wij mensen hebben de behoefte om alles in categorieën in te delen, om het in tweeën te delen, om te weten of iets zwart of wit is, of iets goed of slecht is, of iets eerlijk of oneerlijk is en juist daardoor oordelen wij over onze eigen diepgang. Onze opvoeding op basis van oordelen belet ons vrij te zijn. Vrij om naar onszelf te luisteren, vrij om onszelf volop  lief te hebben als WIJ – licht en schaduw – tezamen om te ZIJN. Ontwaken is accepteren dat je beide in één bent. Waarom zouden we vechten met wat we zijn?

De performers – Kevin Messa en Roxane Hardy –  proberen hun hele wezen te accepteren. Ze delen hun innerlijke strijd en hoe zij de weg naar het ontwaken ervaren.

FR// R’ÊTRE Nous, les êtres humains, avons besoin de tout catégoriser, de scinder en deux, de savoir si c’est blanc ou noir, si c’est bon ou mauvais, si c’est juste ou injuste et c’est justement à cause de cela que nous jugeons notre propre profondeur. Notre éducation basée sur le jugement nous empêche d’être libre.  Libre de nous écouter, libre de nous aimer entièrement en tant que NOUS ombre et lumière réunis pour ÊTRE. S’éveiller, c’est accepter d’être les deux en un. Pourquoi être en combat avec ce que l’on est?

Les interprètes (Kevin Messa et Roxane Hardy) tentent bien que mal d’accepter leur être tout entier. Ils nous dévoilent le combat qu’ils mènent face à eux-mêmes et comment ils vont expérimenter le chemin de l’éveil.

Mestizo Arts Platform