MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Paula Kopczyk

#workinprogress / #WIPCOOP2022

BELGIJSKI PROBLEEM Een Poolse vrouw leidt in België een doodgewoon, maar bevredigend leven tot een bepaalde gebeurtenis alles op zijn kop zet. Een tragikomische monoloog over de psyché van de mens, over hoe wij naar de wereld kijken en hoe wij die wereld dikwijls verkeerd interpreteren.  En dan plots “wakker worden” met de vraag – Wie ben ik eigenlijk?

Paula Kopczyk, groeide op in Polen, na 1 jaar ongepland verblijf in België nam ze de beslissing om hier “nog even” te blijven, ondertussen woont ze hier 11 jaar.  Zonder lessen Nederlands te volgen, beheerste ze de taal al snel. Vandaag zet ze haar passie voor taal vlijtig op papier, volgt ze een opleiding tot tolk en brengt deze passie haar tot op de theaterscène. Momenteel volgt ze een mode-opleiding en is ze kinderbegeleidster in een lagere school. De vaardigheden die ze daar ontplooit pakt ze mee in haar artistiek parcours. De dingen die ze in’ t leven doet kiest ze niet zomaar. Als maker wil ze altijd naar de mens kijken, even stil staan bij psychologie van de mens.  Sinds 2017 is ze zich actief aan het vormen in theater.  Ze studeerde “Woord” aan de Deeltijdse Academie van Borgerhout, was te zien in verschillende producties van kunstZ, in Hoge Weg van Martha Tentatief, Madam Fortuna e.a. en volgde tal van workshops (o.a. Zomeracademie in Destelheide).

Concept, tekst en spel: Paula Kopczyk / coach: Greet Vissers – kunstZ


EN//

BELGIJSKI PROBLEEM. A Polish woman leads an ordinary, but satisfying life in Belgium until a certain event turns everything upside down. A tragicomic monologue about human psychology, about how we look at the world and how we often misinterpret it. And then suddenly we ” wake up ” wondering – Who am I really?

Paula Kopczyk grew up in Poland. After staying in Belgium for a year, she decided to stay there “just a little longer”, and now she has been living here for 11 years. Without taking any Dutch lessons, she quickly picked up the language. Today, she actively puts her passion for language on paper, studies to become an interpreter and brings this passion to the theatre stage. Currently, she is studying fashion and is a child care worker in a primary school. The skills she develops there are incorporated in her artistic career. What she does in life is not something she chooses randomly. As a maker, she likes to look at people, to reflect on their psychology.  She actively forms herself in theatre since 2017.  She studied at the Deeltijdse Academie in Borgerhout, performed in several productions by kunstZ, in Hoge Weg by Martha Tentatief, Madam Fortuna and others and followed numerous workshops (including Zomeracademie in Destelheide).

Concept, text and acting: Paula Kopczyk / coach: Greet Vissers – kunstZ
Mestizo Arts Platform