MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Open Call ihkv Internationale Dag voor de Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen

Schrijf mee aan de open brief van LASTESIS, Jennifer Baez Matos, Maryam Kamal Hedayat en Lucila Guichon naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen op 25 november

Vrouwen en queers, zijn van harte uitgenodigd om een korte vrije alinea te schrijven, in de taal van je keuze, over de criminele alliantie tussen gendergerelateerd geweld en grenspolitiek. Je kan je boodschap ondertekenen als je dat wil. >> klik hier om jouw brief toe te voegen.

Deze brief zal dan op verschillende plaatsen worden voorgelezen en hopelijk ook door de geschreven pers opgepikt worden.
Alvast namens de artiesten, hartelijk dank voor uw bijdrage!

Territoriale grenzen, symbolische grenzen, grenzen in ons eigen dagelijks leven en lichamen die ons elke dag onderdrukken vanwege ons geslacht, ras, etniciteit, klasse. Migratiebeleid gaat vaak voorbij aan de kwetsbaarheid waarmee vrouwen en queers worden geconfronteerd, seksueel geweld in migratieprocessen, seksueel geweld in opvangcentra, seksueel geweld in gastlanden, systematische discriminatie en een beleid van segregatie en uitsluiting. Het is dit institutioneel geweld dat de artiesten vandaag aan de kaak stellen, via dit collectief en via meertalige stemmen.

#opencall tijdens een residentie van LASTESIS, Jennifer Baez Matos, Maryam Kamal Hedayat en Lucila Guichon in KVS tijdens Proximamente Festival met de steun van Mestizo Arts Platform.

 

Mestizo Arts Platform