MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Lila Magnin

Lila Magnin – Azad

NL// Kan men een genre geven aan dans? Wat maakt een bepaalde beweging mannelijk en een andere vrouwelijk? Wat Lila aantrekt en intrigeert is de verwarring van genres om zo tot iets minder gedefinieerd uit te komen. In haar lichaamstaal, schakelt Lila Magnin vlotjes van de voguing vloer naar de hedendaagse, van de ballerina bar naar de stoep, tussen de mudras van Bharata Natyam (Indische traditionele dans) en breakdance. Haar onderzoek richt zich op haar eclectische identiteit en de mogelijkheid om zich als mens meervoudig te definiëren.

Ten tijde van de mondialisering en vermenging: ontrafelt en durft ze grenzen te doorbreken – in de zoektocht naar haar eigen pad – met een eerste solo, Azad.

Lila Magnin is danseres, choreografe en muzikante.  Haar visuele en muzikale universum deelt ze op het podium en via sociale media (Zie links onderaan). Haar eerste choreografie creëerde ze in 2019, the #roof is on fire. Azad is haar eerste danssolo.

Op 3-jarige leeftijd begon ze te dansen met Bharata Natyam en op 18-jarige leeftijd trok ze naar de Juste Debout School in Parijs. Terug in België werkte ze als danser mee aan verschillende projecten en bracht ze haar eerste twee nummers / clips uit in eigen productie. Ondertussen traint ze over de hele wereld, zoals NYC en LA. In 2015 trok ze een jaar naar Australië waar ze dansworkshops gaf en optrad met straatshows.  Lila Magnin werkte met verschillende internationale artiesten, zoals Vraja Sundari Keilman voor het stuk ATMA (Samadhi Dance Company, NL), Pitcho Womba Konga voor Slow # 3, Mamiwata en Habit (KVS, BEL), Andrew Ondrejcak voor figuurstudies (VS), .. Als actrice werkte ze een aantal keren voor regisseur Hussein Ali mee aan: Woman to Woman, Zero Zone en Hamlet (Irak). In 2019 choreografeerde ze haar eerste toneelstuk the #roof is on fire, geproduceerd door Mons Arts de la Scène en ondersteund door de Danscommissie (Wallonië Brusselse Federatie). In 2021  brengt ze haar eerste EP Gunpowder uit.

FR// Peut-on donner un genre à la danse? Pourquoi un certain mouvement sera qualifié de féminin tandis qu’un autre de masculin?Traitant d’une gestuelle personnelle, Lila Magnin bascule du sol voguing au sol contemporain, des bras de ballerines au bitume du hip-hop, des mudras du Bharata Natyam (danse traditionnelle indienne) à celle des breakers.. Elle s’interroge sur l’éclectisme de son identité et la possibilité de vivre en tant qu’être humain aux définitions multiples.

A l’heure de la mondialisation et de la mixité, Azad, son premier solodécortique, ose et casse les frontières afin de trouver sa voie. Une histoire humaine au delà du genre, une histoire d’envol.

Lila Magnin est une danseuse, chorégraphe et créatrice de musique basée en Belgique, avec son propre univers visuel et musical qu’elle partage depuis plusieurs années sur scène et les réseaux sociaux (liens web en bas). Lila Magnin commence la danse à l’âge de 3 ans avec le Bharata Natyam, et intègre à 18 ans la Juste Debout School à Paris. De retour en Belgique, elle travaille en tant que danseuse pour divers projets et sort ses deux premières chansons/clips en auto production. Elle continue également à se former en danse autour du monde tel qu’à NYC et LA. En 2015, elle part vivre un an en Australie où elle gagne sa vie en en donnant des ateliers de danse et en faisant des street shows. Lila Magnin à travaillé avec divers artistes internationaux, tels que Vraja Sundari Keilman pour la pièce ATMA (Samadhi Dance Company, NL), Pitcho Womba Konga pour Slow#3, Mamiwata et Habit (KVS, BEL), Andrew Ondrejcak pour Figure Studies (USA),.. En tant que comédienne elle a travaillé à plusieurs reprises pour le metteur en scène Hussein Ali sur ses pièces: Woman to Woman, Zero Zone et Hamlet (Iraq). C’est en 2019 qu’elle chorégraphie sa première pièce the #roof is on fire, produit par Mons Arts de la Scène et soutenue par la Commission de la Danse (Fédération Wallonie Bruxelles). Elle présentera sa deuxième pièce Azad, un solo, pour la première fois en 2021 et sortira également son premier EP Gunpowder.

EN// Can one give a genre to dance? What makes a certain movement masculine and another feminine? What attracts and intrigues Lila is the confusion of genres in order to arrive at something less defined. In her body language, Lila Magnin smoothly switches from the voguing floor to the contemporary, from the ballerina bar to the sidewalk, between the mudras of Bharata Natyam (Indian traditional dance) and break dance. Her research focuses on her eclectic identity and the possibility to define herself  as a multiple human being.

At the time of globalization and mixture: she unravels and dares to break boundaries – in the search for her own path – with a first solo, Azad.

Lila Magnin is a dancer, choreographer and musician. She shares her visual and musical universe on stage and through social media. She created her first choreography in 2019, the #roof is on fire. Azad is her first dance solo.

At the age of 3 she started dancing with Bharata Natyam and at the age of 18 she went to the Juste Debout School in Paris. Back in Belgium, she worked as a dancer on several projects and released her first two songs / clips in her own production. Meanwhile, she trains all over the world, such as in NYC and LA. In 2015 she went to Australia for a year where she gave dance workshops and performed street shows. Lila Magnin has worked with several international artists, such as Vraja Sundari Keilman for ATMA (Samadhi Dance Company, NL), Pitcho Womba Konga for Slow # 3, Mamiwata and Habit (KVS, BEL), Andrew Ondrejcak for figure studies (USA)… As an actress, she worked several times for director Hussein Ali on: Woman to Woman, Zero Zone and Hamlet (Iraq). In 2019 she choreographed her first play the #roof is on fire, produced by Mons Arts de la Scène and supported by the Danscommissie (Wallonia Brussels Federation). In 2021 she will release her first EP Gunpowder.

Credits: Lila Magnin / performance – Met de steun van – Avec le support de  – With the support of Le BAMP.
WIPCOOP 2020 –
Work In Progress @ KVS

Find out more about Lila Magnin:

https://lilamagnin.wixsite.com/lilamagnin
https://www.instagram.com/lilamagnifique/
https://www.youtube.com/user/lilamanjarim
https://soundcloud.com/lilamagnin
https://fr-fr.facebook.com/lilamagnin/