WIPCOOP 2020 #WorkInProgress Antwerpen

NL #WIPCOOP toont nieuw werk van Antwerps opkomend talent

Door Arenberg en Mestizo Arts Platform

12 en 13 november woon je in Arenberg Work In Progress bij van Antwerps opkomend talent. In totaal tonen een 8-tal artiesten of collectieven uit de Antwerpse scène elk maximaal 30 minuten uit hun Work In Progress voor een publiek van professionals en nieuwsgierige kijkers. Aansluitend gaan zij 1 uur in gesprek met een samengesteld gezelschap van dramaturgen, werkplaatsen, producenten en programmatoren over het getoonde werk en mogelijke steun. Tijdens deze breaks geniet het publiek van pitches over artistieke initiatieven uit de stad.

WIPCOOP – de Work In Progress Coöperatie van Mestizo Arts Platform – is een all year round ontwikkelingsparcours in Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen. Het voornaamste doel? Nieuw artistiek werk zichtbaar maken, hier dialoog rond opzetten en artiesten en organisaties matchen om dit werk verder te kunnen ontwikkelen en spelen wanneer af.

WIPCOOP = ruimte maken voor nieuwe stemmen, verhalen, vormen en talen in de podiumkunsten.

De Work In Progress vinden overdag plaats en zijn gratis. Work In Progress : 12 en 13 november. Afgewerkte voorstellingen (#Plays) die uit eerdere WIPCOOP edities voortkomen, kan je op meerdere dagen in het avondprogramma zien in Arenberg (-> zie www.arenbergschouwburg.be)

 

EN #WIPCOOP shows new work from Antwerp’s emerging talent 

By Arenberg and Mestizo Arts Platform

On the 12th and 13th of November you’ll enjoy Work in Progress from Antwerp’s emerging talent at Arenberg. In total, eight artists or collectives from the Antwerp scene show each a maximum of 30 minutes from their Work In Progress for an audience of professionals and inquisitive viewers. Afterwards they will talk to a select group of dramaturges, workplaces, producers and programmers for 1 hour about the work shown and possible support. During these breaks, the audience enjoys pitches about artistic initiatives in the city.

WIPCOOP – the Work In Progress Cooperative of Mestizo Arts Platform – is an all year round development course in Antwerp, Brussels, Ghent and Mechelen. The main purpose? Making new artistic work visible, setting up a dialogue around it and matching artists and organizations to further develop this work and play it when finished.

WIPCOOP = making room for new voices, stories, forms and languages ​​in the performing arts.

The Work In Progress takes place during the day and entrance is free. Work In Progress: November 12 and 13.

Finished performances (#Plays) resulting from previous WIPCOOP editions can be seen during the evening program in Arenberg on several days (-> see www.arenbergschouwburg.be)