Mijn dagelijkse portie kunst (’13-’14)

Een campagne voor een breder draagvlak voor kunst

Aug 2013 - Mei 2014

In opdracht van het Antwerps Kunstenoverleg ontwikkelde Fiëbre de campagne ‘Mijn Dagelijkse Portie Kunst’ om het draagvlak van kunst & cultuur in Antwerpen te verbreden. Meer info: www.mijndagelijkseportiekunst.be / facebook.com/mijndagelijkseportiekunst

Waarom?

De campagne werd geïnspireerd door het voorstel van Guy Cassiers begin 2013 om een ‘witboek voor de kunsten’ samen te stellen als reactie op de negatieve beeldvorming over de kunsten die, vooral in tijden van crisis en besparingen, ontstaat: elitair, hermetisch, niet relevant, geld verslindend,…
De doelstelling van AKO met deze campagne: “AKO wil door middel van publicaties, debat en acties in de openbare ruimte voor een zo groot mogelijk publiek, een breder en evidenter maatschappelijk draagvlak creëren voor kunst en cultuur.”

De campagne is het resultaat van het nadenken over een aantal factoren die de voorbije jaren een steeds grotere rol zijn gaan spelen, ook in het artistieke sector: de economische en financiële crisis, de algehele neo-liberalisering van de samenleving, de negatieve beeldvorming rond eigentijdse kunst, de politieke toekomst van het land, de besparingen in de culturele en sociale sector,…

Wat?

De naam van de campagne – Mijn Dagelijkse Portie Kunst – verwijst in de eerste plaats naar de noodzaak van kunst in de samenleving: kunst als een vorm van ademruimte, speelruimte, discussieruimte, experimenteerruimte, ontmoetingsruimte,… De naam verwijst eveneens naar het gegeven dat we iedere dag – vaak zonder het ten volle te beseffen – in contact komen met kunst. Via radio, televisie, film, architectuur, openbare ruimte, lectuur,… De impact daarvan op onze perceptie van de werkelijkheid is groot. Kunsten in de brede zin van het woord zijn allesbehalve elitair en hermetisch. Integendeel. Ze zijn alledaags: ze stimuleren onze verbeelding en helpen ons daardoor vorm te geven aan ons bestaan. De bedoeling van de campagne was om de rijkdom van de kunst en de kunstensector in een positief daglicht te plaatsen.

De campagne, uitgewerkt in samenwerking met Fiëbre vzw, was een zo open mogelijke campagne die  naar keuze ingevuld kon worden door individuen en organisaties die zich ermee identificeren. Bestaande programma’s en nieuwe initiatieven konden onder de hoofding van Mijn Dagelijkse Portie Kunst geplaatst worden.

De campagne bestond uit drie grote delen

Een breed opgezette mediacampagne

Een logo, stickers, affiches en website (www.mijndagelijkseportiekunst.be) werden ontwerpen.

Daarnaast werden enkele ludieke clips aangemaakt om de campagne te promoten met onder andere Johan Petit, NoMoBS, Tom Dewispelaere, Lotte Heytenis en Kevin Janssens. Met een caravan (en een kleine opnamestudio) was MDPK aanwezig op een aantal culturele en sociale evenementen en vroeg aan bekende en minder bekende mensen om hun ervaringen met kunst te verwoorden. Die getuigenissen werden op de website geplaatst.

Verder op de website: blogs, foto’s, artikels, clips en relevante links. Met tal van culturele organisaties werd de campagne gedragen. Er was veel overleg om gezamenlijk acties te bedenken en aan te moedigen om elk als organisatie de campagne zichtbaarheid te geven in communicatie maar ook met gerichte acties in eigen huis.

2. Een reeks debatten en (interne) ronde tafels

In het kader van MDPK werden een aantal interne ronde tafels en publieke debatten georganiseerd:

28 Januari: Ronde tafel (interne discussie: enkel voor AKO-leden) met stadssocioloog Eric Corijn

25 Februari: Ronde tafel (interne discussie: enkel voor AKO-leden) met filosoof Frank Van de Veire

30 Maart: ‘Brieven over kunst’ gelezen door allerlei artiesten (op Komedieplaats voor Bourlaschouwburg) + Publiek debat ‘Lof van de twijfel’ (i.s.m. Behoud de Begeerte) in de Bourla – Een lofzang op de twijfel met medicus Marc Cosyns, auteur Pieter de Buysser, voormalig politicus en voorzitter 11.11.11. Jos Gheysels, docent psychologie en psychoanalyticus Lieven Jonckheere en filosoof en astrofysicus Gerard Bodifiée. Moderator: Jan Leyers.

1 april: Publiek debat  (i.s.m. het kunstenaarsplatform Niet In Onze Naam) – Een Europees georiënteerd debat over de besparingen in de culturele sector met sprekers uit het buitenland en allerhande korte optredens van artiesten uit Europa. Met interventies van Josse De Pauw, Daan, Rosas, Frédéric Dussenne, Tuur Florizoone, Luc Mishalle, Nikolas Tsimpidas (uit Athene), Mikaël Serre (uit Berlijn), Marcel Möring (uit Rotterdam)… Met ook videoboodschappen uit heel Europa.

18 Mei: Nationaal topstukkendebat i.s.m. CAMPO en rekto:verso  in de Bourlaschouwburg. Met Philip Heylen (CD&V), Jan Jambon (N-VA), Peter Mertens (PVDA+), Tatjana Scheck (sp.a), Bart Caron (Groen) en Noël Slangen (Open VLD). Met statements van architect en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, politiek filosoof Bleri Lleshi, directeur-generaal VSKO Mieke Van Hecke en voorzitter M HKA Wouter De Ploey.

3. Een brievenboek ‘De hemel van de verbeelding. 60 brieven over kunst’

Het ‘witboek’ dat Guy Cassiers voor ogen had, werd een ‘brievenboek’. Aan een brede groep van mensen (kunstenaars, politici, mensen uit het bedrijfsleven, uit de sociale sector, uit de sport, uit de wetenschappelijke en academische wereld) werd gevraagd om een brief te schrijven over wat de waarde van kunst voor hen is. Die brief is bij voorkeur gericht aan een zeer specifiek iemand: een vriend, een geliefde, een familielid, een politicus, een bewonderde kunstenaar, een fictief personage, een ongeboren kind,… Ook wat de inhoud van de brief betreft, zijn er veel mogelijkheden: het kan de beschrijving van een concrete kunstervaring zijn of een wat algemenere beschouwing, een meer emotionele of een meer argumentatieve tekst,… Al deze brieven werden gebundeld in de publicatie ‘De hemel van de verbeelding. 60 brieven over kunst’.

Om ook andere mensen te stimuleren zich in briefvorm uit te spreken over hun artistieke ervaringen, werd er uniek briefpapier ontworpen. Zij die willen, konden een brief schrijven, die dan werd gepubliceerd op de website van Mijn Dagelijkse Portie Kunst.

Een van de eerste antwoorden op onze vraag om een brief te schrijven, kwam van niemand minder dan Minister van Staat Mark Eyskens.

Mestizo Arts Platform