MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Organisaties over WIPCOOP

Hier leest u enkele quotes uit brieven van partnerorganisaties van WIPCOOP (2018).

CAMPO / Marika Ingels

We beschouwen WIPCOOP als een belangrijke tool binnen het diversiteitsstreven van de kunstensector, en in het bijzonder van de Gentse podiumkunstensector die op regelmatige basis samenkomt in het kader van de ‘diversiteitswerf’ waar concrete actiepunten voor een diversere sector worden uitgewerkt.

Theater Aan Zee / Luc Muylaert

Het hoeft nauwelijks nog betoog dat jullie WIPCOOP werking essentieel is binnen het Vlaamse kunstenveld. De verankering van MAP binnen de steden Antwerpen, Brussel en Gent zorgt ervoor dat (beginnende) kunstenaars een platform vinden vanwaar ze verder doorgroeien. Ook specifiek vanuit Theater aan Zee is jullie werking belangrijk. Via jullie expertise en netwerk kwamen we in contact met Luanda Casella , Roland Gunst en Ehsan Hemat. (Luc Muylaert)

De nomadische werking van MAP is een belangrijk element in de ondersteuning van beginnende kunst en kunstenaars. Jullie koppelen de eigen expertise aan dat van de partners uit de 3 verschillende steden en tonen aan dat het geheel meer is dan de optelsom van de delen. (Mats Van Herreweghe)

KVS / Michael De Cock

Het belang van dit project voor de kunstensector mag dus niet onderschat worden. Hun pioniersrol in het scouten van nieuwstedelijk talent, het aanspreken van nieuwe publieken en het faciliteren van nieuwe samenwerkingen is tot op heden uniek.

Thassos / Ruth Bresseleers

Overtuigd van de waarde van dit werk, wil Thassos dit mee uitdragen naar de cultuur- en gemeenschapscentra, zodat de makers die door MAP ondersteund worden hun artistieke parcours verder kunnen uitbouwen.

Rataplan vzw / Stefan Gevaerts

De inbreng van WIPCOOP zorgt voor een nieuw accent in de Rataplan-werking en het Rataplan-programma dat zeer belangrijk en noodzakelijk is binnen de stedelijke context en de specifieke wijk waarin Rataplan zich bevindt.

Workspacebrussels / Elke Decoker

Eerder dan te wachten op richtlijnen van de overheid of mee te praten in de zoveelste discussie over onze multiculturele samenleving, doen jullie al ruim tien jaar lang waar velen vooral over spreken: een platform geven aan al die diverse stemmen, door de vloer op te gaan met energieke jonge talenten vanuit alle hoeken van de grootstad — ook als dat talent ruwe, onverwachte of nog niet erkende vormen aanneemt. Jullie hebben een enorm professioneel netwerk opgebouwd, en daarbij heel wat muren doorbroken en bruggen gebouwd.

Pianofabriek vzw – Citylab / Angela Tillieu

Het WIP-concept van het vroegere Mestizo Arts Festival, nu de WIPCOOP van Mestizo Arts Platform, is al jaren één van de belangrijkste toonplekken voor opkomend nieuwstedelijk talent, vaak onzichtbaar in het reguliere circuit. In tijden waar het interculturaliseren van de culturele sector (lees =  een plaats geven aan nieuwstedelijke narratieven met andere referentiekaders) meer dan ooit urgent is, kan ik het belang van een project als WIPCOOP niet genoeg onderstrepen.

Fameus / Eline Van Hoye

WIPCOOP biedt kunstenaars de kans om opgemerkt te worden en zich verder te ontwikkelen in hun artistiek traject. Zowel voor de kunstenaars als voor de professionele sector biedt WIPCOOP unieke kansen om het vizier te verbreden en de poorten open te zetten voor een instroom van kunstenaars die zich met stedelijke kunstvormen bezig houden.

wpZimmer / Carine Meulders

MAF is vandaag uitgegroeid tot een organisatie die straffe professionele kunstenaars en beloftevolle liefhebbers van diverse origine op een geloofwaardige manier samenbrengt, zowel in Antwerpen, Brussel als Gent. Het is niet alleen een plezier om te zien, het houdt ons als kunstenwerkplaats ook alert en brengt ons in contact met talent dat niet altijd meteen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Om dit werk in 2018 kwalitatief verder te ontwikkelen en de juiste zichtbaarheid te geven aan de artiesten, verdienen jullie zonder meer de steun van de Vlaamse Overheid.

ARSENAAL/LAZARUS / Willy Thomas

ARSENAAL/LAZARUS is ervan overtuigd dat Mestizo Arts Platform een belangrijke speler is op het vlak van talentontwikkeling, diversiteit, het zichtbaar maken van stedelijke kunstvormen en het bij elkaar brengen van mensen en netwerken. De WIPCOOP-formule is daarin essentieel en biedt in onze ogen een grote meerwaarde voor de sector. Het brede netwerk van Mestizo Arts Platform en hun jarenlange ervaring op dit gebied zijn onvervangbaar, extreem waardevol en verrijkend voor de sector.

Kif Kif vzw / Mohamed El Khalfioui

Kif Kif volgt en steunt het Mestizo Arts Festival (MAF) vanaf het begin, omdat we dezelfde belangen verdedigen: participatie van mensen met de meest diverse achtergronden aan het culturele leven, experimenteren met de kruisbestuiving van disciplines en referentiekaders, representatie van uiteenlopende achtergronden in culturele producties en het doorstromen van nieuw en divers talent naar gevestigde platformen.

Arenberg / Yvette Deploige

Projecten zoals WIPCOOP zijn belangrijk omdat zij een veilige plek creëren waar nieuw divers talent naar een voorstelling kan werken. Zonder WIP was er namelijk geen Rumble in da Jungle, A Reason to talk, Dis-moi wie ik ben, Wachten op Gorro en Malcolm X.

Let’s Go Urban / Valentina Nigro

WIPCOOP heeft ervoor gezorgd dat het talent dat aanwezig is binnen de organisatie ook een plek krijgt bij een groter publiek, en dan meer bepaald bij mensen uit de kunstensector. Hierdoor kunnen we zorgen dat een doorstroom mogelijk is en blijft voor onze jongeren.

KOPERGIETERY / Johan De Smet

Door expliciet te kiezen om in een eerste fase op zoek te gaan naar nieuwe en beginnende makers en hiervoor een (artistieke) context te creëren waarin feedback, ondersteuning en doorgroeimogelijkheden hand in hand gaan, wordt geïnvesteerd in een breed gedragen dynamiek die bottom-up jonge mensen zich (artistiek) laat ontwikkelen tot zelfcreërende persoonlijkheden.

Victoria Deluxe / Dominique Willaert

De manier van werken van MAP/WIPCOOP creëert niet alleen kansen voor nieuwe en diverse makers, het brengt ook het culturele en artistieke werkveld op een interessante en uitdagende manier samen en het daagt het werkveld op een positieve manier uit om het werkveld adequater te zien ontwikkelen in functie van de nieuwe stedelijke omgeving die is ontstaan.

Toneelhuis / Erwin Jans

Toneelhuis gelooft dat WIPCOOP een belangrijke rol speelt in het samenbrengen van de reguliere kunstensector met een stroom van makers, acteurs en dansers die vaak onafhankelijk hun weg zoeken. Deze versmelting is o.i. noodzakelijk om de kunstensector vitaal en up-to-date te houden.

MartHa!tentatief / Bart Van Nuffelen 

We zijn ervan overtuigd dat de werking van WIPCOOP in belangrijke mate bijdraagt aan de noodzakelijke verbreding van het grootstedelijke kunsten- en theaterveld.

Ik volg met enthousiasme en soms ook verwondering het werk in het kader van WIPCOOP en krijg op die manier op betrekkelijk korte tijd een goed inzicht in artistieke initiatieven die groeien en bloeien buiten de structuren waarin ik zelf werk (het gesubsidieerde theater), omdat ik ervan overtuigd ben dat hier de toekomst van het theater te zien en te voelen is. Ik zie het als mijn doel (als artistiek leider van MartHa!tentatief en als deel van het BURO voor stedelijk enthousiasme) om zo goed en waarachtig mogelijk de wereld van vandaag te verbeelden. En de stad van vandaag is steeds jonger, steeds gekleurder, steeds diverser. WIPCOOP helpt me haar nieuwe makers te leren kennen, vaak met diverse achtergrond, eigen kunstvormen en levenservaringen. WIPCOOP inspireert niet alleen, maar maakt ook ontmoeting mogelijk en samenwerking. En dat is wat ik zoek.

vzw Lokaal Cultuurbeleid Berchem – ccBe / Steven Van Goethem

Door nieuwe makers te begeleiden in de ontwikkeling van hun eigen werk, de lancering in het culturele veld en tenslotte de opvolging van de spreiding in het cultuurlandschap, vervult MAF via WIPCOOP een noodzakelijke schakel in dit traject. De ondersteuning op lange termijn geeft aan kunstenaars de nodige houvast voor de uitbouw en lancering van hun artistiek parcours.

Mestizo Arts Platform