WIPCOOP 2020 #WorkInProgress Gent

NL #WIPCOOP toont nieuw werk van Gents opkomend talent

Door Campo en Mestizo Arts Platform

3 december woon je in Campo Nieuwpoort Work In Progress bij van Gents opkomend talent. In totaal tonen een 4-tal artiesten of collectieven uit de Gentse scène elk maximaal 30 minuten uit hun Work In Progress voor een publiek van professionals en nieuwsgierige kijkers. Aansluitend gaan zij 1 uur in gesprek met een samengesteld gezelschap van dramaturgen, werkplaatsen, producenten en programmatoren over het getoonde werk en mogelijke steun. Tijdens deze breaks geniet het publiek van pitches over artistieke initiatieven uit de stad.

WIPCOOP – de Work In Progress Coöperatie van Mestizo Arts Platform – is een all year round ontwikkelingsparcours in Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen. Het voornaamste doel? Nieuw artistiek werk zichtbaar maken, hier dialoog rond opzetten en artiesten en organisaties matchen om dit werk verder te kunnen ontwikkelen en spelen wanneer af.

WIPCOOP = ruimte maken voor nieuwe stemmen, verhalen, vormen en talen in de podiumkunsten.

De Work In Progress vinden overdag plaats en zijn gratis.

EN #WIPCOOP shows new work from Ghent’s emerging talent

By Campo and Mestizo Arts Platform

December 3, you’ll enjoy Work In Progress at Campo Nieuwpoort from Ghent’s emerging talent. In total, 4 artists or collectives from the Ghent scene show each a maximum of 30 minutes from their Work In Progress for an audience of professionals and inquisitive viewers. Afterwards they will talk with a select group of dramaturges, workplaces, producers and programmers for 1 hour about the work shown and possible support. During these breaks, the audience enjoys pitches about artistic initiatives in the city.

WIPCOOP – the Work In Progress Cooperative of Mestizo Arts Platform – is an all year round development course in Antwerp, Brussels, Ghent and Mechelen. The main purpose? Making new artistic work visible, setting up a dialogue around it and matching artists and organizations to further develop this work and play it when finished.

WIPCOOP = making room for new voices, stories, forms and languages ​​in the performing arts.

The Work In Progress takes place during the day and entrance is free.