WIPCOOP 2020 #WorkInProgress BXL

 

 NL #WIPCOOP toont nieuw werk van Brussels opkomend talent

Door Kaaitheater, KVS en Mestizo Arts Platform

WIPCOOP strijkt dit jaar neer op maar liefst 2 locaties in Brussel!

28 oktober woon je in KVS Work In Progress bij en 29 oktober worden voor het eerst ook in Kaaitheater Work in Progress getoond van Brussels opkomend talent. In totaal tonen een 6-tal artiesten of collectieven uit de Brusselse scène elk maximaal 30 minuten uit hun Work In Progress voor een publiek van professionals en nieuwsgierige kijkers. Aansluitend gaan zij 1 uur in gesprek met een samengesteld gezelschap van dramaturgen, werkplaatsen, producenten en programmatoren over het getoonde werk en mogelijke steun. Tijdens deze breaks geniet het publiek van pitches over artistieke initiatieven uit de stad.

WIPCOOP – de Work In Progress Coöperatie van Mestizo Arts Platform – is een all year round ontwikkelingsparcours in Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen. Het voornaamste doel? Nieuw artistiek werk zichtbaar maken, hier dialoog rond opzetten en artiesten en organisaties matchen om dit werk verder te kunnen ontwikkelen en spelen wanneer af.

WIPCOOP = ruimte maken voor nieuwe stemmen, verhalen, vormen en talen in de podiumkunsten.

De Work In Progress vinden overdag plaats en zijn gratis. Work In Progress : 28 oktober (KVS) en 29 oktober (Kaaitheater). Afgewerkte voorstellingen (#Plays) die uit eerdere WIPCOOP edities voortkomen, kan je op meerdere dagen in het avondprogramma zien in KVS (-> zie www.kvs.be)

EN #WIPCOOP shows new work by emerging talent from Brussels

By Kaaitheater, KVS and Mestizo Arts Platform 

This year WIPCOOP will take place at no less then 2 locations in Brussels!

You will attend Work In Progress at KVS on 28 October and 29 October at Kaaitheater. In total, 6 artists or collectives from the Brussels scene show each a maximum of 30 minutes from their Work In Progress for an audience of professionals and inquisitive viewers. Afterwards they will talk to a select group of dramaturges, workplaces, producers and programmers for 1 hour about the work shown and possible support. During these breaks, the audience enjoys pitches about artistic initiatives in the city.

WIPCOOP – the Work In Progress Cooperative of Mestizo Arts Platform – is an all year round development course in Antwerp, Brussels, Ghent and Mechelen. The main purpose? Making new artistic work visible, setting up a dialogue around it and matching artists and organizations to further develop this work and play it when finished. WIPCOOP = making room for new voices, stories, forms and languages ​​in the performing arts.

The Work In Progress takes place during the day and entrance is free.
Work In Progress: October 28 (KVS) and October 29 (Kaaitheater). Finished performances (#Plays) resulting from previous WIPCOOP editions can be seen during the evening program in KVS on several days (-> see www.kvs.be)