#MAF17 Fanon Mixtape / Toonmoment

Wanneer ben je onzichtbaar? Voor wie ben je onzichtbaar? Wie beslist er over je onzichtbaar zijn? Kan een allochtoon met een migratieachtergrond en banden met een buitenlandse herkomst getuigen over het vreemdeling zijn in het land waar hij/zij geboren is? Hoe belangrijk zijn wortels? Een relaas ontstaan uit de potgrond van koloniale melancholie.

Fanon Mixtape werd als Work In Progress gepresenteerd op #MAF16.

MATHIEU CHARLES is performance-dichter die op verschillende podia in Vlaanderen heeft gespeeld. In het verleden was hij actief als rapper en daarnaast had hij enkele kortstondige ontmoetingen met theater.

MET STEUN VAN: MAF, VOORUIT EN VICTORIA DELUXE / foto: Lucila Guichón


Mestizo Arts Platform