#MAF17 Genderless (try-out)

Genderless is een multimediale voorstelling over de nood aan een nieuwe definitie van gender. In dit artistiek onderzoek verwerkt Maryam K. Hedayat interviews, nieuwe en oude reclame – en filmfragmenten, nieuwe media en communicatietools. Maryam gaat na hoe taal, beeldvorming, cultuur en religie verantwoordelijk zijn voor een mannelijke of vrouwelijke connotatie bij bepaalde concepten en ideeën. In een audiovisueel opgezet landschap ontstaat een dialoog en worden standpunten losgelaten op de toeschouwer. Genderless treedt ook buiten de theaterzaal en creëert een online platform via Facebook, Instagram en Twitter (www.maryamkhedayat.com).

GENDERLESS IS EEN ARTISTIEK ONDERZOEK VAN MARYAM K. HEDAYAT I.S.M. JUDITH CLIJSTERS  EN SCENOGRAFENDUO 88888 (JEROEN VERRECHT EN KAREL BURSSENS) MET DE STEUN VAN KUNSTZ & C-MINE GENK, KVS EN CCBE


Mestizo Arts Platform