MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Een samenleving waarin iedereen kan ademen

Mensen hebben een unieke schoonheid aan verhalen.

Racisme is mensen ontmenselijken.

We moeten blijven vechten tegen dit onrecht en ons laten horen.

Steeds opnieuw. Overal.

Niet alleen de pijn van alle slachtoffers voelen we …

Het verstikt onze samenleving.

Mestizo Arts Platform steunt de wereldwijde beweging die de dood door politiegeweld van George Floyd op gang bracht en hoopt dat dit tot concrete acties binnen beleid, organisaties, structuren, … leidt. MAP zal op haar domein er alles aan doen om deze beweging als een extra kracht te gebruiken om verandering duurzaam teweeg te brengen in de kunstsector, in onze steden, in onze samenleving.

Wij zeggen niet alleen NEE tegen racisme. Wij pleiten voor een samenleving waarin verbinding, openheid voor nieuwe verhalen en gelijke kansen aan de basis ligt.

Mestizo Arts Platform