MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

W I P C O O P – Open Call

Er zijn vele inspanningen gedaan om een meer divers publiek en meer diverse kunstenaars te betrekken. Er zijn vele initiatieven en ideeën om nieuwe netwerken te creëren. Deze inspanningen zijn in veel gevallen versnipperd. Dat is niet efficiënt. We verliezen tijd, energie, knowhow en middelen. We stellen een model voor waarvan het resultaat al bewezen is.

Dit model speelt in op verschillende beleidsprioriteiten en behoeften van de sector: #ondernemerschap #samenwerking #participatie #verstedelijking #diversiteit

Coöperatie Work in Progress (WIP)

Het Mestizo Arts Festival (MAF – een coproductie van Fiëbre vzw en Arenberg) voert al 10 jaar onderzoek naar kunst van de nieuwe stedelijkheid. Het is de opsomming van onze gedocumenteerde kunstensector en de artistieke praktijken die nog niet gedocumenteerd zijn en ontstaan als gevolg van de migratiegolven, de nieuwe technologieën en de groei van de steden.

Het meest efficiënte ‘wapen’ is de Work in Progress (WIP in 2016). Uiteenlopende organisaties (Arenberg, kunstZ, detheatermaker, Urban Woorden, DE Studio, Let’s Go Urban, KVS, fABULEUS, t,arsenaal/Lazarus, De Warande/Het Gevolg, ccBE) die bezig zijn met de ondersteuning van artiesten komen samen en organiseren een relevant toonmoment. Dat klinkt niet zo vernieuwend, maar wat MAF bereikt heeft is een netwerk van geëngageerde organisaties die normaal niet zouden samenwerken en een aanbod van verschillende disciplines en kunstentalen. Het palet van artiesten die werk presenteren gaat van autodidacten tot geschoolde kunstenaars, van hedendaagse dans tot hiphop.

MAF engageert bovendien een 10-tal mensen van de sector (artistiek leiders, recensenten, dramaturgen, makers, producenten, …) om na elke WIP met de artiesten een gesprek van 1 uur te hebben. Het idee is om een leerrijke ervaring in twee richtingen te creëren. Voor de deelnemende artiesten betekent dit toegang tot een ongelofelijk sterk netwerk en boeiende feedback. Voor de organisaties en feedbackgevers is dit een kanaal om de ongrijpbare stad en beetje grijpbaar te maken. Er zijn veel waardevolle artiesten gepasseerd in de 8 jaar WIP (Mokhallad Rasem, Enkidu Khaled, Sachli Gholamalizad, Junior Mthombeni, Fikry el Azzouzi, NoMoBS, Osei Bantu, Carmien Michels, Max Greyson, Aminata Demba, Aicha Cissé, Ilse Mariën, enz.). Voorstellingen die zij na de WIP verder uitwerkten stonden het jaar nadien op MAF en nadien toerden ze langs verschillende podia.

Er zijn geweldige samenwerkingen geweest tussen kunstenaars en organisaties. Dit kanaal is effectief. Op deze manier worden middelen en inspanningen beter benut. Dit initiatief was tot nu toe afhankelijk van projectsubsidies. Na veel positieve jaren heeft de verandering van het kunstendecreet en de commissies ervoor gezorgd dat het hele project in het gedrang is gekomen. De oplossing van Fiëbre vzw/Mestizo Arts Platform is om het coöperatieve element van de WIP te versterken.

Het idee is om een intercity netwerk van WIP te maken.

Elke stad moet haar eigen netwerk van organisaties creëren (Fiëbre/Mestizo Arts Platform zal deze coachen, maar het initiatief moet lokaal zijn). Dit netwerk moet bestaan uit een breed palet van diegenen die artistiek actief zijn in de stad. Een keer per jaar zullen de verschillende WIP lokaal plaatsvinden. Het is een interessante manier om de ontwikkelingen in de steden te kunnen volgen en/of te prospecteren. Het resultaat moet een interstedelijk netwerk van organisaties en artiesten zijn en een verbreding van de ‘usual’ netwerken.

Het is niet de bedoeling om subsidies te vervangen maar wel deze vorm van samenwerking te incorporeren in de reguliere werking. Dit initiatief helpt iedereen om de eigen omgeving te onderzoeken. Elke partner moet doen wat ze al doet. De coöperatie organiseert de toonmomenten en de resultaten worden gedeeld met de partners en de sector.

De basiswerking wordt gegarandeerd door de inbreng van de aandeelhouders.

We zijn al actief in Antwerpen. De coöperatie wordt momenteel ontwikkeld in Brussel, Gent en Mechelen. Hoe meer steden hoe sterker het idee en de samenwerking. In 2016-2017 doen we onderzoek naar de vorm van de coöperatie. Tijdens #MAF17 presenteren we het resultaat. Maar we starten al met een samenwerkings voor de Work In Progress van 2017.

De W I P C O O P werd al gepresenteerd op het Theaterfestival (in deSingel) en op het Cultuurparlement van de Lage Landen. Fiëbre vzw/Mestizo Arts Platform en Arenberg zijn the founding fathers. Wil je hier graag mee instappen? Tijdens de opening van #MAF16 (het verjaardagsfeest van 10 jaar Mestizo Arts Festival 13 oktober in Arenberg) willen we het onderzoek starten van een nieuw samenwerkingsmodel voor meer solidariteit in de kunsten.

Mestizo Arts Platform