MAFfe edities, nieuwtjes, verslagen, ...

Timur Magomedgadzhiev & Jesús Ubera Biedma

#workinprogress / #WIPCOOP2022

Voor Talk about a black cat, without talking about cats bundelen  Timur Magomedgadzhiev en Jesús Ubera Biedma de krachten.
Vanuit hun verschillende achtergronden willen zij samen creëren en ontdekken welke gemeenschappelijke inspiratiebronnen ze delen, op zoek naar een manier om hun fictie te vertalen. Ze experimenteren met beeld, geluid en het lichaam als methodiek om hun reactie op de echo van de werkelijkheid uit te drukken. In dit creatieproces wandelen ze samen door de stad, luisterend naar het geconcentreerd geluid van eenheid ergens tussen de Aarde en Hemel.

Timur Magomedgadzhiev is een performer. Zijn belangrijkste praktijk is lichaamsexpressie en stem, theater en cinema.
Jesús Ubera Biedma is een beeldend kunstenaar gevestigd in Brussel. Zijn voornaamste praktijk is videokunst, fotografie en performance.

EN//

For Talk about a black cat, without talking about cats, Timur Magomedgadzhiev and Jesús Ubera Biedma join forces.
Starting from their different backgrounds, they want to create together and discover what common sources of inspiration they share, looking for a way to translate their fiction. They experiment with image, sound and the body as a method of expressing their response to the echo of reality. In this creative process, they walk together through the city, listening to the concentrated sound of unity somewhere between Earth and Heaven.

Timur Magomedgadzhiev is a performer. His main practice is body expression and voice, theatre and cinema.
Jesús Ubera Biedma is a visual artist based in Brussels. His main practice is video art, photography and performance.

Mestizo Arts Platform