Work in Progress

W I P C O O P: een samenwerkingsmodel voor doorstroom van nieuwe stedelijke artiesten

Sinds 2008 is Work in Progress (WIP) een succesvol model om te werken aan kunst van de nieuwe stedelijkheid, een mix van de gekende en nieuwe, minder gekende, kunstpraktijken in de stad.

Mestizo Arts Platform brengt uiteenlopende organisaties (Arenberg, kunstZ, detheatermaker, Let’s Go Urban, …) samen om een toonmoment te organiseren voor nieuwe makers én nieuwe kunsttalen. Het palet van artiesten die een Work In Progress presenteren gaat van autodidacten tot geschoolde kunstenaars, van hedendaagse dans tot hiphop, … Mestizo engageert bovendien een 10-tal mensen van de sector (artistiek leiders, recensenten, dramaturgen, makers, producenten, …) om na elke W.I.P. met de artiesten een gesprek van 1 uur te hebben. Voor de deelnemende artiesten betekent dit toegang tot een sterk netwerk en boeiende feedback. Voor de organisaties en feedbackgevers is dit een kanaal om de ongrijpbare stad een beetje grijpbaar te maken en deze nieuwe makers in een vroeg stadium te leren kennen. Er zijn reeds veel waardevolle artiesten gepasseerd: Mokhallad Rasem, Enkidu Khaled, Sachli Gholamalizad, Junior Mthombeni, Fikry el Azzouzi, NoMoBS, Osei Bantu, Carmien Michels, Max Greyson, Aminata Demba, Aicha Cissé, Pitcho Womba Konga, enz.. Voorstellingen die zij na de W.I.P. verder uitwerkten stonden het jaar nadien op MAF en nadien toerden ze langs verschillende podia. Er ontstond geweldige samenwerking tussen kunstenaars en organisaties. Zo leerde Michael De Cock (artistiek leider KVS) in de W.I.P. editie van 2008 Junior Mthombeni kennen. Zij werkten ondertussen samen aan verschillende voorstellingen en delen nu een huis in KVS. Dit kanaal is effectief.

W.I.P. wordt nu een intercity netwerk W I P C O O P in Antwerpen, Brussel en Gent waarbij partnerorganisaties inhoudelijk en financieel bijdragen. Zo optimaliseren we inspanningen en middelen en zorgen we dat dit project niet afhankelijk is van subsidies. In elke stad wordt een breed netwerk van artistieke organisaties samen gebracht. Mestizo vzw coördineert dit, maar de input moet lokaal zijn. Een keer per jaar zullen de verschillende Work In Progress lokaal plaatsvinden. Het is een interessante manier om de ontwikkelingen in de steden te kunnen volgen. Het resultaat moet een interstedelijk netwerk van organisaties en artiesten zijn en een verbreding van de ‘usual’ netwerken.

Het doel is deze vorm van samenwerking te incorporeren in ieders werking waarbij de eigen omgeving onderzocht wordt. Elke partner moet doen wat ze al doet. Mestizo organiseert het netwerk en de toonmomenten en de resultaten worden gedeeld met de partners en de sector. De basiswerking wordt gegarandeerd door de inbreng van deelnemende organisaties. We zijn al jaren actief in Antwerpen. Dit model wordt nu ook ontwikkeld in Brussel en Gent. In 2017 starten we alvast met een samenwerking voor de W.I.P. in de vorm van coproducties. Tijdens #MAF17 (vanaf 13 oktober) presenteren we de bevindingen van het eerste jaar W I  P  C O O P.

W I P C O O P = Fiëbre, Arenberg, KVS, Victoriadeluxe, Ontmoetings- en Cultuurcentra Antwerpen, Rataplan, Buro voor stedelijk enthousiasme (Toneelhuis, Martha!tentatief), Campo, kunstZ, Madam Fortuna & Kopergietery I.S.M. d e t h e a t e r m a k e r, Let’s Go Urban, VOORUIT, Spreekuur (Podiumkunsten & Minderhedenforum), De Centrale, Rekto:Verso, Theaterfestival, Kunstenpunt, fABULEUS, Globe Aroma, workspacebrussels, Lezarts Urbains, Pianofabriek/Citylab, Transfo Collect (De Kriekelaar/RITCS), Alerte Urbaine,GC De Vaartkapoen & NTGent

Vorige edities, nieuws, ...